21 kwietnia, 2024

W biodrach rozsze­rzał się niewiarygodnie, przybierał linie omal nie horyzontalne i upodabniał się do krynoliny kobiecej, zwanej wtedy koszyczkiem, rogówką, po francusku panięr. Dawna krynolina hiszpańska,’ tak zwana wertugadyna, zakrywała dolną część ciała kobiety wraz z nogami. Czyniła kobietę w tej części nie­widzialną. Osiemnastowieczna rogówka, podobna w formie do wertugadyny, miała zadanie inne: chciała wyolbrzymić obfitość bioder. Pomimo tego zakochany mężczyzna modę tę naśladował.

Dodaj komentarz