21 kwietnia, 2024

Zresztą prawie w każdym okresie „kochanek muz” ma ambicję wysokiego czoła, pociągłej twarzy, dłu­giej szyi, wąskich bioder, szczupłych nóg. Chyba tylko uczeń bankiera może mieć pełne kształty. Nie .wszyscy romantycy byli jednak idealnie zbudowani. Problem mody powstaje przecież dopiero wtedy,gdy kostium ma poprawiać ciało w’ pożądanym kierunku. W tym względzie strój romantyczny do­konywał cudów.Frak ów tworzył sylwetę zgrabną, umożli­wiał swobodę ruchu. Piersi, wbrew modnym sucho­tom, musiały być podane w przód, nieraz wato­wane. Sprężystość postaci podkreślała młodość. Wypukłość klatki piersiowej, kontrastującej z cof­niętym brzuchem, uzyskiwano za pomocą pienistego żabotu koszuli.

Dodaj komentarz