21 kwietnia, 2024

Zgodnie z możliwościami i skłonnością do wystaw- ności szlachcic nasz imponował błyskiem złota, ognistymi barwami, barbarzyńskim wprost- prze­pychem. Ważną cechą stroju była też jego ludo­wość. Szlachcic, żyjący na niedostępnej, pozbawio­nej dróg wsi, w otoczeniu licznych poddanych, składających daniny w kilkudziesięciu postaciach, musiał stykać się z wiejską ludnością częściej i bliżej niż szlachcic francuski, mieszkający w zamku i otoczony służbą. W Polsce różnice ubioru szla­checkiego, mieszczańskiego i chłopskiego były nie­istotne w kroju. Klimat był surowy dla wszystkich, szlachcic niewiele korzystał z cywilizacji.

Dodaj komentarz