19 maja, 2024

Jego ruchy były układne, ciche, spokojne, kontrastujące z niedawną brutal­nością żołnierską. Do całości wzorowej sylwety należała religijność, więcej: demonstracyjna poboż­ność. Walka Kościoła z państwem zakończyła się w tym okresie zwycięstwem Kościoła.W każdej epoce, w każdym prawie społeczeństwie wyśledzić można rozmaite wzory mężczyzny zależ­nie od wieku. Mężczyzna podobać się winien ko­bietom.Ubiera się także dla siebie, aby dać wyraz swym wyobrażeniom o estetyce. Wreszcie i u in­nych mężczyzn budzi niechętny podziw.

Dodaj komentarz