21 kwietnia, 2024

Taka była walka o władzę, prowadzona z arystokracją przez strój. Dla klienta, choćby arystokratycznego po­chodzenia, ubiór kupca z Amsterdamu miał inne znaczenie. Bogaty kupiec, pokazujący się klientowi w skromnym ubiorze, podkreślał swoją niższość, ofiarowaną tym lepiej, że pozorną. Jeżeli wspa­niały ubiór dworaka Ludwika XIV wskazywać miał poprzez swą liberyjność, że znaczenie jego właściciela związane jest z przynależnością do dwo­ru, to przeciwnie kostium kupca, skromny a sta­ranny, podkreślał, że cała wartość osoby tkwi w człowieku, nie w przebraniu, podobnie jak tkwi ona w towarze, nie w opakowaniu.

Dodaj komentarz