21 kwietnia, 2024

’Dopiero , zamieszkanie w wysokich kamienicach czynszowych . stworzyło w Europie problem płaszcza jako odręb­nego stroju wyjściowego. Kto musi z trzeciego pię­tra wychodzić na korytarz, potem zejść po schodach i wyjść na ulicę, ten narzuca płaszcz, nawet gdy przebycie drogi miałoby mu zająć pięć minut. Amant rokokowy przebywał jednak w pokoju, na­wet w buduarze. Pokoje ówczesne były mniejsze niż komnaty zamkowe, pałacyki rokokowe mniejsze od pałaców. Modne było każde zdrobnienie, każde pomniejszenie. Pomieszczenia były cieplejsze, zwła­szcza że obok kominków miały się pojawić zgrabne, okrągłe piece porcelanowe z glinki znalezionej w Europie.

Dodaj komentarz