21 kwietnia, 2024

Przytacza też w swoich pamiętnikach liczne przykłady sensu tego ko­stiumu i stwarza próbę jego ideologii. Pierwotny ’ wygląd polskiego stroju, poważny i surowy, łączył z wpływami kultury rzymskiej. Byliśmy, według niego, pod Piastami, Jagiellonami i Wazami, praw­dziwie „gens togata”. W instytucjach, w obycza­jach, wyobrażeniach i ubiorach stali się Polacy rzymianami Północy, tak jak później byli północny­mi Francuzami. Strój dostojny łączył się ze szla­chetną dumą, z poczuciem godności własnej, a nawet wyższości.

Dodaj komentarz