21 kwietnia, 2024

Stroje sakry cesarskiej rysowane przez” Isabeya powstały z natchnienia Napoleona i Józefiny. Oni decydo­wali o stylu empire w ubiorze, a styl ten z kolei uwieczniony został w setkach portretów i ówczes­nych scen zbiorowych. Te obrazy kształtują nasze poczucie epoki. Jeden z Yernetów współpracował w słynnym Journal des Dames et des Uodes. To samo dotyczy empirowych mebli: są wzorem orga­nicznej żywości. Chociaż dalekie ich prawzory sięgały wyraźnie Grecji. Meble cesarskie były cięż­kie, masywne, niera2 lane w brązie, aby unieść. Ludwik XVIII wrócił do Paryża pełen nienawiści.

Dodaj komentarz