21 kwietnia, 2024

Ostatecz­nie oficer musi być starannie zapięty po samą szy­ję. Jednym z trzech elementów, pierwszego na zachodzie Europy munduru wojskowego, wymyślo­nego za Ludwika XIV, była taka sama dla wszyst­kich żołnierzy ilość guzików. W wyborze kroju te­go habit działała też niewątpliwie niechęć do Anglii i, przeciwnie, chęć przypomnienia w miarę możliwości wszystkich rozsądnych szczegółów ety­kiety dawnego francuskiego królewskiego dworu. W tych sprawach Napoleon, szczerze, zajmujący się-także~~modą, był bardzo konsekwentny. ~V7y- raźne jest to jeszcze w innych częściach stroju, jak przede wszystkim w pończochach i spodniach.

Dodaj komentarz