21 kwietnia, 2024

W ciągu XIX wieku powoli wychodził z uży­cia. Kontusze męskie i kontusiki damskie z po­pielicami, a także dziewczęce altembasowe żupa- niki .pozostały w czasach niewoli, zwłaszcza na emigracji, dowodem i symbolem polskości. Księżna Adamowa Czartoryska, urządzająca w Paryżu, w Hotelu Lambert na Wyspie Świętego Ludwika •znakomite „wenty” dobroczynne, na których by­wali: Szopen, Mickiewicz, Słowacki, wymagała od pań z arystokracji występowania w takim naro­dowym stroju i sama dawała przykład. Kontusz długi i obfity bardziej był odpowiedni dla Polaka o      silnej i otyłej budowie niż kusy, obcisły stroik ; burgundzki, francuski czy hiszpański.

Dodaj komentarz