21 kwietnia, 2024

Typ zaś przeciętnego mężiczyzny, rysujący się obok typu dworaka, był z początku niesprecyzowany. Dlatego w kostiumologii zbywa się strój męski tego okresu twierdzeniem, że nie ma w nim nic szczególnego, 'albo też łączy się kostium drugiej połowy zeszłego wieku z następnym ubiorem męskim, aż do wielkiej wojny, w ogromny rozdział ubioru współczesnego. Trudność oceny epoki i jej stroju leży, jak się zdaje, w dwoistości postaci Napoleona III i jego wpłjrwu. Pamięta się, że zbudował gmach Opery dla nas trochę śmieszny, choć często naśladowany, ale łatwo się zapomina, iż niedaleko Opery przy ulicy 4 Września, tak nazwanej od dnia klęski tegoż Napoleona, powstał wtedy gmach Giełdy, czynnej niezmiennie do dziś.

Dodaj komentarz