21 kwietnia, 2024

Zasadniczym przejawem nowego kostiumu była prostota. Przy tym cechę tę należy tłumaczyć w sen­sie dosłownym. Elegant rokokowy miał w swej sylwetce poszerzonej w biodrach równowagę nie­stałą. Nowy frak Ludwika XVI opadał od kołnie­rza szalowego gładko w dół, w ślad za liniami ciała. Równoległe zmiany nastąpiły w innych dziedzi­nach. Wyprostowały się kanelowane nóżki złoco­nych foteli Ludwika XVI i krój chłopskiej sukmany za panowania Stanisława Augusta.

Dodaj komentarz