21 kwietnia, 2024

Jeśli w XVI wieku Francuz był polskim królem, to w wieku osiemnastym Ma­ria Leszczyńska została framcuską królową. Na­przód podziwiano i naśladowano w Polsce stroje obce. W siedemnastym wieku coraz częściej bu­dziły zachwyt na Zachodzie ubiory polskich po­słów. Różne polskie delegacje w celach matrymo­nialnych, kurtuazyjnych, naukowych, politycznych, gromadziły* na ulicach Wenecji, Paryża, Rzymu tłumy gawiedzi. W następ­nych wiekach w kostiumo­logii francuskiej znajdą się słowa wyraźnego polskie­go pochodzenia:, contouche, polonaise, czapska i inne. W tym przeglądzie sylwe­tek trzeba więc koniecznie umieścić postać rasowego Polaka.

Dodaj komentarz