21 kwietnia, 2024

Kupiec boi się nowinek, musi polegać na stałości. Jego symbolem jest metr, zawsze tak samo długi, waga ważąca tak samo i pieniądz takiej samej wartości. Niezmienność sytuacji kupca mimo jego fizycznej śmierci gwarantowana jest „firmą”. Przechodzi ona z rąk ojca do syna albo nawet poza rodzinę, gwarantując zaufanie do iden­tycznej dobroci usług. Taki isposób’ bycia i myśle­nia wyraża się w ubraniu. Do tych ogólnych przy­czyn, uzasadniających wykształcenie się u Holen­drów ubioru konformistycznego, przyłączyły się inne, szczegółowe.

Dodaj komentarz