21 kwietnia, 2024

Musiał przemawiać,* jeszcze . lepiej: deklamować, a najlepiej: słuchać.Istnieją obrazki dla dzieci, popularne zwłaszcza w Niemczech i Holandii, seryjnie produkowane, w XVIII i XIX wieku, przedstawiające tak zwane cuda i zjawiska natury, z którymi młody, człowiek winien był się zapoznać. Na tych rycinach znaleźć można kostiumy różnych nacji. Wśród nich nie brak ubioru Polaka. Występuje on zwykle w to­warzystwie narodów egzotycznych, niemniej znaj­duje się zawsze. Próba ujęcia istotnych cech na­szego ubioru z pomocą takich obrazków wydaje się słuszna. Cudzoziemiec oglądający nasz strój z daleka, od święta, a często przez pośredników, poprzez inne, także nieoryginalne obrazki, nie wi­dział wszystkiego.

Dodaj komentarz