21 kwietnia, 2024

Nie chcieli ich wi­dzieć. Uważali się za lepszych od nie ustosunko­wanej młodzieży. A przecież niedawno Napoleon pokazał Francuzom, że jeżeli nie wszyscy ludzie są równi, bo tego oduczyła rewolucja, to przynajmniej każdy zdolny mężczyzna ma równą szansę kariery. Podbudowy ideo­logicznej tej postulowanej—wysokości sylwety romantyk szukał w modelach gotyku. Tak się zdarzyło, że gotycyzm był wtedy modny nie tylko w kostiumie. Dawał gotowe wzory w archi­tekturze, w ornamentyce książki, w meblach, w li­teraturze. Jeżeli więc romantyk chciał być chudy, wydłużony, było to zgodne z duchem czasu.

Dodaj komentarz