21 kwietnia, 2024

Chciał widzieć swe otoczenie w peruce, w habit d la franęaise, w culot- tes, w jedwabnych pończochach, pantofelkach, przy . szpadzie. Najtrudniej było ze spodniami. Osta­tecznie pogodzono się w’ ten sposób, że od roku 1825, a więc za panowania Karola X, komplet z krótkimi spodniami był obowiązujący jedynie na balach dworskich. Sprawa krótkich spodni po­została drażliwa przez cały dziewiętnasty wiek, przez epokę Napoleona III aż do prezydenta Lou- beta. Po wizycie króla Edwarda VII w Paryżu w roku 1903 prezydent Francji musiał z kolei dalej pilśniowe kapelusze zwane u nas cylindrami, modnie rozszerzone u góry, od roku 1823 coraz czę­ściej jedwabne, również w kolorze białym lub sza­rym.

Dodaj komentarz