21 kwietnia, 2024

Wybór takiej sylwety dla charakterystyki męż­czyzny z końca osiemnastego i początku dziewiętnastego wieku jest uza­sadniony; nie tylko epo­ką, lecz jej przeszłością bezpośrednią i dawną.Wzór nowego bohate­ra wykształciła przede wszystkim jego historia bieżąca, jego teraźniej­szość. To co Napoleon zdobył i miał, a miał u nóg Europę, zdobył talentem wojskowym i armią. Bonaparte nie wstydził się wojennego pochodzenia i motywa­cji swej fortuny. Został wodzem do końca i do ostatniej chwili życia publicznego nie przestał myśleć o wyprawach; wojna była mu miła na każ­dym kroku, każdej chwili. Nie bez powodu jego pokój do pracy i w pokojowych czasach przypomi- nał namiot. 

Dodaj komentarz