21 kwietnia, 2024

Nowy ceremoniał i nowy kostium stały się instytucją państwową. Rozrywki, teatr, uroczystości nadworne, nawet gra w karty oficjalnie popierana, były instrumentem mądrej polityki personalnej. Te środki dywersji miały oderwać arystokratów od niebezpiecznych myśli. Ludwik XIV wprowadził do armii europejskiej uniform. Znaczenie uniformu było decydujące dla armii w znaczeniu nowoczesnym. Nie możemy so¬bie już wyobrazić państwa bez umundurowanego wojska, beż wyróżniającej się na zewnątrz policji. Później mundur złączył się tak istotnie z monopo¬lem władzy na danym terytorium,’ iż państwa w zgodnym porozumieniu zabraniają noszenia mun¬durów na obszarze obcym poza wypadkami wyjąt¬kowymi.

Dodaj komentarz