21 kwietnia, 2024

Modne były trzewiki , 'z czerwonymi obcasami, nie bardzo wysokie. Poń­czochy noszono w tym samym tonie, dostosowane w kolorze do fraczka, nie kontrastujące z nim. Za /poprzedniego króla modne były kolory czyste, eks- presyjne, mbóne, a w kompozycji ich pewna jaskra-, ; wbść. Było to w duchu późnego mahieryzmu. Teraz  inaczej, łagodność, ustępliwość, brak zasad obo­wiązywały także w barwach^ Lubiano tak zwa ne kolory pastelowe, .niewyraźne,’przejściowe: dekatny fiolet, złamany róż. Spodenki, culottes, noszono 'w tym samym’ koIorze,’ co góra stroju. Były,- one jeszcze węższe,/mało‘ widoczne pód frakiem,sięgające poza kolana,a zapinano je na‘parę gii-t ji ziczków z boku ^nakładano na pończochy, nacią­gnięte* gładko.

Dodaj komentarz