21 kwietnia, 2024

Królewicz Władysław ubierał się w żupan i kontusz mimo zakazów ojca, który wolał hiszpańsko-szwedzką modę. Jako król podjął fran­cuskie koronki. Czego nie zrobił ojciec, dokonała żona. Pierwszym i ostatnim królem polskim, który zawsze chadzał w kontuszu, był Jan III Sobieski.W okresie jego panowania, a po stylu wspaniałego Ludwika XIV, możemy więc umieścić ten typ Polaka prawdziwego, w narodowym polskim stroju. Kontusz, podobnie jak inne stroje, ulegał stylowym przemianom. W roku 1776 stał się mun­durem województw, ale w roku 1794, po,klęsce pod Maciejowicami, wiele szlachty zdjęło kontu­sze.

Dodaj komentarz