21 kwietnia, 2024

Oto idea życia i ubioru amsterdamskiego kupca z siedemnastego wieku, który dla owej epoki, jest jednym z modeli wzo­rowego mężczyzny. W stuleciu owym Amsterdam i Antwerpia stały się portami świata. Za dukatami podążyły nauka i sztuka. W Antwerpii zbudował swój warsztat Plantyn, najsłynniejszy europejski drukarz. Wyrazem plastyki stulecia stała się akwa­forta kraju wód i mgieł w miejsce renesansowego miedziorytu czy drzeworytu niemieckiego. W Am­sterdamie nad kanałem Rembrandt kupił dom. Podłożem i odbiorcą nowej sztuki stało się ku- piectwo.

Dodaj komentarz