21 kwietnia, 2024

W postaci domagano się torsu godnego Praksy- telesa: fauna lub Apollina; muskularnego, szero­kiego. W dziedzinie kostiumu pomyślano o podwyż­szeniu stanu, o zagubieniu zbyt szerokich bioder, o    zwróceniu uwagi w górę ciała, ku piersi, szyi, głowie. Zgodnie z tymi tendencjami nowy mundur wojskowy, niezależnie od rodzaju broni i z wyjąt­kiem tradycyjnych saperów, skrócił się na przodzie, zwęził i podniósł znacznie w stanie. Kamizelka,świetnie leżąca, bez fałdu, uwidoczniła się. Za­sadniczym strojem był nakładany na nią francuski habit, poszerzony w piersiach i ramionach. Należy podkreślić, że właśnie francuski habit, a nie an­gielski frak.

Dodaj komentarz