19 maja, 2024

Nawet w pelerynie może uparty kostiumolog do­szukać się wpływu sportu, skoro służyła niegdyś do turystyki pielgrzymiej. Z poważniejszym celem. ’ Problemy epoki, w szczególności indywidualizm, i szacunek dla wsi, a także uleganie sportom wyra­ziły się w ówczesnych męskich kapeluszach. W okresie lat 1880—1900 występowało obok sie­bie na równych prawach kilkanaście ich typów i nasze współczesne męskie okrycia głowy wy­wodzą się z form, wykształconych w owych czasach. Utrzymywał się. jeszcze przy życiu cylinder z wy­gięciem wąskiej krezy, zwanym d’Orsay, wskazu­jącym na związki z dyplomacją. Był on czarny, jedwabny, błyszczący albo perłowoszary, do naj­bardziej wykwintnego sportu. Cylinder taki z bar­dzo niską główką używany mógł być też do ja­zdy konno. Modne były kapelusze słomkowe.

Dodaj komentarz