21 kwietnia, 2024

Ale decy­dują oczy ładniejszej płci. A kobiety szukają u swe­go ideału różnych walorów, zależnie od własnych lat. Oczywiście możliwa jest także jednolitość po­szukiwanego bożyszcza, spotykana w okresie dyk­tatury, lub daleko posuniętej demokracji. W obu bowiem ustrojach, w jednym pod przymusem, w drugim dobrowolnie, wyrównują się zapatry­wania społeczeństwa w sprawach tak łatwo zro­zumiałych, jak moda. Przykładem może być empire: przeciętna rozsądna panna i pani w Paryżu, w Pe­tersburgu, nawet w Księstwie Warszawskim, nie-, zależnie od wieku i sytuacji za człowieka najbar­dziej interesującego uważała dzielnego generała.

Dodaj komentarz