21 kwietnia, 2024

Jeżeli u nas charakte­rystycznym fenomenem z lat 1900 byli Wyspiański,Przybyszewski, Reymont czy Kasprowicz, nie tylko jako artyści, ale jako ludzie, prze! swoje pocho­dzenie, sympatie, małżeństwo, to wśród innych narodów łatwo wynaleźć analogiczne postaci. To sa­mo ze sztuką. U nas była Młoda Polska i „Życie , za granicą secesja, fin-de-siecle i Jugend-Stil. Był „Simplicissimus”, plastycznie bardziej cenny niż wszystkie inne współczesne czasopisma. Pozostaje określenie zewnętrznej sylwetki wzoru mężczyzny z tej epoki. I to potrafi chyba każdy: czarny rem- brandtowski kapelusz z szeroką krezą, ostro ścięta bródka „literatów”, włosy dłuższe od powszechnie noszonej fryzury, koszula 2 miękkim kołnierzykiem ęiezbyt schludna, krawat-fontaź niedbale zawiąza- ny, .szeroka marynarka z aksamitu, spodnie w paski, zużyte lakierki, laska lub parasol i koniecznie pele­ryna.

Dodaj komentarz